پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

آیه 061 نور درباره جواز خوردن بی اجازه از خانه غیر ، منابع:

ترجمه بحار الانوار(جلد شانزده) آداب معاشرت جلد 2 صفحه 286