پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

استیفای تعزیر: مقدار و نیز کیفیّت تعزیر (--» تعزیر) بستگی به رأی حاکم شرع دارد.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 472

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «اجرای تعزیرات» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

استیفای تعزیرات

اعم

اجرای احکام الهی ( فقه )، اختیارات ولی فقیه، استیفای عقوبت، امور مختص مقام ولایت

وابسته

اجاره انسان، اجرای حد ( فقه )، اجرای قصاص ( فقه )، بی حسی اعضا، تعزیر ( خاص )

منابع

  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 4 : صفحه 148
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 7 : صفحه 190
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 472
  • ولایت فقیه : صفحه 104