پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «ولایت فقیه ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ولایت فقاهت، ولایت فقها، ولایت فقیه جامع الشرایط، ولایت مجتهد جامع الشرایط، ولایت مجتهد عادل، ولایت نواب عام

اعم

ولایت حاکم ( فقه )، ولایت حق

اخص

حکومت ولی فقیه، ولایت فقیه بر افتاء، ولایت فقیه در اجاره سفیه، ولایت فقیه در اجاره یتیم، ولایت فقیه در استیفای حقوق مالی سفیه، ولایت فقیه در استیفای حقوق مالی یتیم، ولایت فقیه در اموال غایب، ولایت فقیه در اموال یتامی، ولایت فقیه در بیع مال مفلس، ولایت فقیه در طلاق مفقود الزوج، ولایت فقیه در مال بلا وارث، ولایت فقیه در مجهول المالک، ولایت فقیه در موقوفات عام، ولایت فقیه در وصیت بلا وصی
به لحاظ حدود ولایت:
ولایت عامه فقیه، ولایت فقیه در جهات حکومتی ائمه (ع )، ولایت فقیه در جهات حکومتی پیامبر(ص)، ولایت مطلقه فقیه ( فقه )
به لحاظ متعلق:
ولایت فقیه بر جان مسلمان، ولایت فقیه در اجرای حدود، ولایت فقیه در اموال امام(ع)، ولایت فقیه در امور حسبیه، ولایت فقیه در قضا، ولایت فقیه در مال مسلمان
به لحاظ مولی علیه:
ولایت فقیه بر کودک، ولایت فقیه بر مجنون

وابسته

آرای عمومی ( فقه )، آیات تبری، آیات ولایت فقیه، اجتماع رهبری ومرجعیت، اجرای احکام الهی ( فقه )، اختیارات ولی فقیه، ادله ولایت فقیه، ادله ولایت فقیه، استقلال شئون حکومت، استقلال فقیه در تصرف، اصل عدم ولایت، اطاعت از ولایت فقیه، اعتقاد به ضرورت حکومت اسلامی، اعتقاد به ولایت فقیه ( فقه )، اعلمیت ولایت فقیه، امور محتاج به حاکم، امور مختص مقام ولایت، انتصاب ولی فقیه، بداهت ولایت فقیه، بقای خلافت عامه، بقای ولایت عامه، تزاحم در امور مولّی علیه، تزاحم ولایت و مرجعیت، تعدی از مرز ولایت، تعطیل حدود ( فقه )، تعیین ولایت فقیه، جعل منصب ولایت فقیه، جنگ با دشمنان مسلمان، حجیت علم فقیه، حدود رابطه فقیه با مردم، حفظ اسلام، حفظ انسانیت، حفظ حکومت اسلامی، حفظ مصالح مسلمین، حفظ مقام ولایت فقیه، حق حاکمیت فقیه جامع الشرایط، حکومت اسلامی ( فقه )، حکومت در زمان غیبت، روایات بیان مایحتاج الیه الناس، روایات ولایت فقیه، روایت علت جعل اولی الامر، شخصیت حقوقی فقیه، شرایط ولی فقیه، ضرورت تداوم رهبری الهی، ضرورت ولایت وحکومت فقها در عصر غیبت، عزل ولی فقیه، علم ولی فقیه، عمل در موضوعات طبق مصلحت، فقیه ( فقه )، فلسفه اطاعت از ولی فقیه، فلسفه تشریع ولایت فقیه، فلسفه جعل امامت، قبول ولایت فقیه، قسمت فیئ، قلمرو ولایت اولی الامر، قلمرو ولایت فقیه، مالکیت اموال عمومی، مبانی ولایت فقیه، مدیریت امور سیاسی، مدیریت امور نظامی، مشروعیت ولایت فقیه، مطلوبیت حکومت اسلامی، مناصب فقیه ( فقه )، منصب قضاوت ( فقه )، منع از فساد جامعه، منع ظالم از مظلوم، مهادنه ولی فقیه، نقش مجلس خبرگان در مسئله ولایت، نیابت ولی فقیه، نیاز به حاکم ( فقه )، نیاز به ولی فقیه، وجوب عهده داری مقام ولایت، وجوب قبول ولایت فقیه، وجوب کفایی ولایت فقیه، وکالت فقیه ( فقه )، ولایت مجتهد متجزی، ولی فقیه

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه ولایت فقیه ( فقه ) به زیرصفحه ولایت فقیه ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید. == منابع ==index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&p=1&g=15&showitem=69magshow.php?kind=176index.php?catid=50index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&p=1&g=107&showitem=855

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 514
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4 : صفحه 85
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 21 : صفحه (394-399)
  • عوائد الایام : صفحه 186
  • کتاب البیع جلد 2 : صفحه (459-501)، 461، 467
  • کتاب المکاسب جلد 3 : صفحه (545-560)
  • مجله حکومت اسلامی جلد 15 : صفحه 1
  • مهذب الاحکام جلد 16 : صفحه 380
  • ولایت فقیه : صفحه (9-25)
  • ولایت فقیه : صفحه (95-149)