پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

آلات تذکیه: ابزار و وسائل مورد استفاده در تذکیه (حلال کردن) حیوان.

از آن در باب صید و ذباحه سخن رفته است.

تذکیه (--» تذکیه) حیوان دریایی مانند ماهی به زنده گرفتن آن از باب 1 و تذکیه ملخ به گرفتن آن با هر وسیله ممکن است 2، لیکن تذکیه دیگر حیوانات خشکی - خواه به نحو ذبح (--» ذبح) در مثل گاو و گوسفند یا نحر (--» نحر) در شتر - تنها با ابزاری از جنس آهن برنده مانند کارد محقّق می‌گردد، مگر در موارد دسترسی نداشتن به آن و بیم تلف شدن حیوان که با هر آلت برنده مانند شیشه، چوب و سنگ تیز، صحیح است.

در تحقّق تذکیه با دندان و ناخن به هنگام ضرورت، اختلاف است؛ نظر اکثر بلکه مشهور متأخران، تحقّق آن است. 3

راه دیگر تذکیه حیوانات خشکی، شکار کردن آن‌ها با شرایط ویژه است (--» آلات صید) . تیز کردن آلت تذکیه، پیش از آن، مستحب است. 4

1 - جواهر الکلام 36 163.

2 - 175.

3 - 99 - 102 و مستند الشیعة 15 396.

4 - جواهر الکلام.

منابع

 1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 134

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «آلات ذبح» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

آلات تذکیه

اعم

آلات ( فقه )، ارکان ذبح

اخص

آلات نحر، چاقو، دستگاه ذبح

وابسته

اخفای آلت ذبح، جلاهق، ذبح، ذبح با آلت غصبی

منابع

 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 1 : صفحه 108
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 21 : صفحه 195
 • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 1 : صفحه 95
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه 99
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 21 : صفحه 274
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 36-2 : صفحه 111
 • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 134
 • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 702
 • مجله فقه اهل بیت : صفحه 107
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 11 : صفحه 90