پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

جُلاهِق: گلوله گِلی.

برخی، جلاهق را بر کمانی که گلوله گلی را با آن پرتاب می‏کنند اطلاق کرده‏اند. 1 این عنوان به مناسبت در باب صید و ذباحه به کار رفته است.

از شرایط حلّیت شکار با اسلحه نوک تیز بودن گلوله آن است؛ به گونه‏ای که بدن حیوان را بدرد و آن را بکشد. بنابر این، شکار کردن و کشتن حیوان با گلوله‏ای همچون جلاهق که بدن حیوان را نمی‏درد، موجب حلّیت آن نمی‏شود. 2

) ر آلات صید (

1. لسان العرب/ واژه 'جلهق'؛ المقنعة/ 2 578. کتاب السرائر 91 /3؛ جواهر الکلام 40 /36.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 98

اصطلاح‌نامه

اعم

آلات ( فقه )

وابسته

آلات ذبح، صید با جلاهق

منابع

  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 98