پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام زوجه، گرفتن مال غیر

وابسته

زوجه ( فقه )، گرفتن مال زوج

منابع

  • الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة جلد 3 : صفحه 171
  • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 1 : صفحه 411
  • تحریرالاحکام (ط ج) جلد 2 : صفحه 274
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4 : صفحه 49
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 8 : صفحه 228