پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

گذاشتن مواضع سجده بر زمین

وابسته

اطراف ( نهایت چیزی )، باطن شست پا، سجده با اطراف شست پا، سجده با باطن شست پا، سجده با شست پا

منابع

  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2 : صفحه 302
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 10 : صفحه 142
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 710
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 6 : صفحه 369، 370
  • مهذب الاحکام جلد 6 : صفحه 433