پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

اَطراف (جمع طَرَف) : نهایت چیزی اعضای بدن.

از مفهوم نخست در باب‌های طهارت، صلات و جهاد سخن گفته شده است.

در وضو، شستن دست از آرنج تا اطراف انگشتان 1 و مسح پاها از اطراف انگشتان تا بر آمدگی روی پا یا مفصل 2 بنا بر اختلاف در مسأله، واجب است.

در مقدار خم شدن در رکوع به اندازه رسیدن کف دست یا کفایت رسیدن اطراف انگشتان به زانو، اختلاف است. 3

نگهبانی از اطراف و مرزهای بلاد اسلامی (رباط) ، مستحب است 4 (--' مرزبانی) ؛ چنان که حفظ اطراف مملکت اسلامی از تعرّض کفّار با استقرار و تمرکز نیروی لازم در مرزها، از وظایف حاکم اسلامی است. 5

عنوان طرف در بحث قصاص طرف (--' قصاص طرف) و دیه آن، همه اعضا و اجزای بدن آدمی جز جان او را در بر می‌گیرد و اختصاص به اطراف معروف یعنی دست، پا و سر ندارد. 6

1 - جواهر الکلام 2 160.

2 - 210.

3 - 10 70 - 73.

4 - الروضة البهیة 2 385.

5 - جواهر الکلام 21 51.

6 - الروضة البهیة 10 7.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 548

اصطلاح‌نامه

وابسته

سجده با اطراف شست پا، گذاشتن شست پا بر زمین

منابع

  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 5 : صفحه 111
  • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 3 : صفحه 44
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 548