پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

سجده ( فقه )

اخص

سجده با اطراف شست پا، سجده با باطن شست پا، سجده با ظاهر شست پا، سجده با مسمای شست پا

وابسته

سجده با قطع شست پا، گذاشتن شست پا بر زمین

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 1 : صفحه 620
  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 112
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 173
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2 : صفحه 300
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 10 : صفحه 135، (140-142)، 142
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 2 : صفحه 260
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 6 : صفحه 370
  • مهذب الاحکام جلد 6 : صفحه 419، 434