پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

سجده با شست پا

وابسته

باطن شست پا، سجده با ظاهر شست پا، گذاشتن شست پا بر زمین

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 10 : صفحه 142