پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

کتابت قرآن : نگارش آیات قرآن در عصر پیامبر (ص)

منظور از اصطلاح «کتابت قرآن» یا «کتابت وحی»، نگارش آیات قرآن کریم بر نوشت‌افزارهای مختلف عصر نزول مانند سنگ، استخوان، لیف خرما، پوست و… است که عاملان و مباشران آن، گروهی از برجستگان اصحاب رسول خدا (ص) و تحت نظارت و اشراف آن حضرت بودند.

به طور کلی، یکی از امتیازات قرآن کریم بر سایر کتاب‌های آسمانی آن است که علی‌رغم این که عرب‌ها چندان با نگارش آشنا نبودند و با توجه به حافظه قوی خود تمایلی به‌این کار نداشتند، قرآن کریم به سفارش رسول گرامی (ص) همزمان با نزول، نگارش یافت و این روند تا پایان دوران رسالت ادامه یافت؛ به‌گونه‌ای که با پایان یافتن دوره نزول، تمام آیات قرآن مکتوب شده بود.

نیز ر.ک:کاتبان وحی.

منابع

 1. البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 1 : صفحه 238
 2. تاریخ قرآن : صفحه (257-261)
 3. مناهل العرفان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه (246-248)
 4. تاریخ القرآن : صفحه 37

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «کتابت قرآن» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

کتابت وحی، نگارش قرآن، نگارش وحی، نوشتن قرآن ( علوم قرآنی )

اخص

قبض تاء، کتابت با قرائات مشهور، کتابت حفظی، کتابت فواتح سور، کتابت قرآن با نجس، کتابت موافق با قرائات شاذ، مدّ تاء، مشق قرآن

وابسته

آداب کتابت قرآن، قواعد کتابت قرآن، کاتبان صدر اسلام، کاتبان وحی ( علوم قرآنی )، نوشت‌افزار قرآن، وحی الهی ( علوم قرآنی )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه کتابت قرآن به زیرصفحه کتابت قرآن/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • الاتقان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 202
 • الاتقان فی علوم القرآن جلد 4 : صفحه 167، 168، 182
 • البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 1 : صفحه 238، 380
 • البیان فی تفسیرالقرآن : صفحه 222، 244
 • التمهید فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 359
 • الجامع لاحکام القرآن جلد 1 : صفحه 29، 44، 49
 • تاریخ القرآن : صفحه 37
 • تاریخ قرآن : صفحه (257-261)
 • مناهل العرفان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه (246-248)، 362، 364، 368، 386
 • پژوهشی در تاریخ قرآن کریم : صفحه 201، 213