پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

ناسخ ( اصول فقه ) : دلیل نسخ کننده حکم دلیل دیگر

ناسخ، از ارکان نسخ بوده و به معنای دلیل معتبر شرعی است که پس از دلیل دیگری می‌آید و ناظر به آن بوده و بر عدم بقای حکم ثابت به دلیل اول در زمان آینده دلالت می‌کند، مانند این آیه سوره مجادله «ءاشفقتم ان تقدموا بین یدی نجویکم صدقات» ' آیا از این که پیش از نجوا کردن با رسول خدا (ص) صدقه دهید ترسیدید؟ ' [۱] ، که ناسخِِ آیه دیگر است که می‌فرماید: «یا ایها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجویکم صدقة»' هر گاه می‌خواهید که با رسول خدا (ص) سخن سری بگویید، باید پیش از آن صدقه بدهید ' [۲].

پانوشت

 1. القرآن الکریم سوره 58 ، آیه 12
 2. القرآن الکریم سوره 58 ، آیه 9

منابع

 1. الذریعة الی اصول الشریعة جلد 1 : صفحه 414
 2. المستصفی من علم الاصول (به ضمیمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت) جلد 1 : صفحه 121
 3. المعالم الجدیدة للاصول جلد 2 : صفحه 53
 4. الوافیة فی اصول الفقه : صفحه 134
 5. اصول الفقه الاسلامی جلد 2 : صفحه 936
 6. اصول الفقه جلد 3 : صفحه 69
 7. معارج الاصول : صفحه 161
 8. تهذیب الاصول جلد 1 : صفحه 140
 9. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

اعم

ارکان نسخ ( اصول فقه )

اخص

ناسخ غیر لفظی، ناسخ لفظی

وابسته

شرایط ناسخ، منسوخ ( اصول فقه )، منسوخٌ عنه، نسخ ( اصول فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه ناسخ ( اصول فقه ) به زیرصفحه ناسخ ( اصول فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • اصول السرخسی جلد 2 : صفحه 18، 36، 59، 60، 62، 65
 • اصول الفقه الاسلامی جلد 2 : صفحه 936
 • اصول الفقه جلد 2 : صفحه 53، 58
 • اصول الفقه جلد 3 : صفحه 69
 • الاحکام فی اصول الأحکام جلد 2 : صفحه 101، 162
 • الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی : صفحه 722
 • الذریعة الی اصول الشریعة جلد 1 : صفحه 413، 414، 415، 471
 • القرآن الکریم سوره 58 ، آیه 9، 12
 • اللمع فی اصول الفقه : صفحه 176
 • المحصول فی علم اصول الفقه جلد 3 : صفحه 277، 283، 331، 363، 377
 • المستصفی من علم الاصول (به ضمیمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت) جلد 1 : صفحه 121
 • المعالم الجدیدة للاصول جلد 2 : صفحه 53
 • الوافیة فی اصول الفقه : صفحه 134
 • تهذیب الاصول جلد 1 : صفحه 140
 • علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید : صفحه 191
 • معارج الاصول : صفحه 161
 • منتقی الاصول جلد 2 : صفحه 479
 • نهایة الافکار جلد 1 : صفحه 550