پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

ناسخ لفظی : نسخ حکم شرعی با استفاده از کلمه نسخ یا مشتقات آن

ناسخ لفظی، مقابل ناسخ غیر لفظی بوده و به معنای دلیل معتبر شرعی است که بعد از دلیل دیگری می‌آید و ناظر به آن بوده و به وسیله کلمه ' نسخ ' یا مشتقات آن بر عدم بقای حکم ثابت به دلیل اول در زمان آینده دلالت می‌کند، مانند آن که گفته شود: ' هذا منسوخ '.

منابع

  1. المحصول فی علم اصول الفقه جلد 3 : صفحه 377
  2. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

اعم

ناسخ ( اصول فقه )

وابسته

ناسخ غیر لفظی

منابع

  • المحصول فی علم اصول الفقه جلد 3 : صفحه 377