پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام حج، احکام زوجه، احکام نذر، منع ( فقه )

وابسته

حج نذری، حج نذری زوجه

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 384
  • مهذب الاحکام جلد 12 : صفحه 143