پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «قبر ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

آرامگاه، قبور، گور

اعم

مکان ( فقه )

اخص

قبر چند طبقه، قبر زن
به لحاظ دین:
قبر مسلمان، قبر مشرک

وابسته

آب پاشی روی قبر، ادرار کنار قبور، ارتفاع قبر، استحکام قبر، استخوان غیر مقابر، اقامت کنار قبر، اقرار برای قبر، پوشش قبر با پارچه، پوشش قبر با خاک غیر، تجدید قبر، تخریب قبور، تخلّی بین قبور، تخلّی روی قبر، تربیع قبر، تزیین قبر، تسطیح قبر، تکیه بر قبر، تنجیس قبور، حد قبر، حفر قبر، درِ قبر، دعا هنگام دیدن قبر میت، راه رفتن روی قبور، ساخت مسجد بر قبور، سجده بر قبر، سرقت نباش ( فقه )، طواف قبور، علامت گذاری قبر، عمق قبر، فرش قبر، قبرستان، گچ کاری قبر، گذاشتن سنگ برقبر، گل کاری قبر، میت، نبش قبر ( فقه )، نشستن روی قبر، نماز بین قبور، نماز مقابل قبر، وقف بر هزینه قبرکن

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه قبر ( فقه ) به زیرصفحه قبر ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید. == منابع ==index.php?catid=50

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 1 : صفحه 438
  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 32 : صفحه 245
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 87
  • مهذب الاحکام جلد 4 : صفحه 178