پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

راه‌های شناخت قبله، قبر ( فقه )

اخص

قبر معصوم ( ع )، قبر مومن

وابسته

استخوان مقابر، حفر قبر مؤمن، قبر مشرک، مسلمان ( فقه )، نبش قبر مسلمان، نماز مقابل قبر غیر معصوم ( ع )

منابع

  • مختصرنافع جلد 1 : صفحه 455
  • مهذب الاحکام جلد 5 : صفحه 197