پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام میت، سرقت ( فقه )

اخص

سرقت مکرر نباش
به لحاظ آمیزش:
سرقت نباش با آمیزش، سرقت نباش بدون آمیزش
به لحاظ مسروق:
سرقت غیر کفن از قبر، سرقت کفن از قبر

وابسته

حد نبش کننده، قبر ( فقه )، نبش قبر با سرقت، نبش کننده قبر

منابع

  • المغنی و الشرح الکبیرعلی متن المقنع جلد 10 : صفحه 276
  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 487
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 41 : صفحه 520
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 23 : صفحه 13، 44، 71، 116، 126، 133
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 40-1 : صفحه 38
  • فقه الحدود و التعزیرات : صفحه 714
  • مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 9 : صفحه 238، 239، 241
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 14 : صفحه 508-512، 513
  • معجم المغنی فی الفقه الحنبلی جلد 1 : صفحه 465
  • مهذب الاحکام جلد 28 : صفحه 87