عملکردها

فقه اهل سنت

از دانشنامه علوم اسلامی

اصطلاح‌نامه

یادداشت دامنه

به دلیل این که اصطلاحات و واژگان فقهی هر یک از دو مذهب شیعه و سنی ذیل موضوعات کلان همچون عبادات بالمعنی الاعم و معاملات بالمعنی الاعم آمده است از آوردن دو باره آن ذیل دو مذهب مذکور اجتناب شده است.

اعم

فقه ( حوزه اصلی )

وابسته

اهل تسنن ( فقه )، اَکدَریّه، اُمُّ الفروخ، فقه شیعه

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه فقه اهل سنت به زیرصفحه فقه اهل سنت/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • آرمان ها و واقعیت های اسلام : صفحه 276
  • المعالم الجدیدة للاصول : صفحه 70
  • مجله پژوهشهای قرآنی جلد 3 : صفحه 67