عملکردها

فقه شیعه

از دانشنامه علوم اسلامی

اصطلاح‌نامه

یادداشت دامنه

به دلیل این که اصطلاحات و واژگان فقهی هر یک از دو مذهب شیعه و سنی ذیل موضوعات کلان همچون عبادات بالمعنی الاعم و معاملات بالمعنی الاعم آمده است از تکرار آن ذیل دو مذهب مذکور اجتناب شده است.

اعم

فقه ( حوزه اصلی )

وابسته

شیعه ( فقه )، شیعه دوازده امامی ( فقه )، فقه اهل سنت

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه فقه شیعه به زیرصفحه فقه شیعه/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید. == منابع ==magshow.php?kind=194

  • المعالم الجدیدة للاصول : صفحه 70