پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

انسان ( فقه )

اخص

اخباری، اصولی، راهب، فقیه ( فقه )، قسیس، معلّم

وابسته

احترام عالم ( فقه )، اقتدای عالم به بطلان نماز امام، اقتدای عالم به سهو امام، اقتدای عالم در صف اول، اقتدای عالم قبله به مجتهد، اقتدای مجتهد به عالم قبله، امامت عالم ( فقه )، امر و نهی عالم، تعظیم عالم ( فقه )، جاهل ( فقه )، خرید عالم به غصب، ربای عالم، رجوع خریدار عالم به فضولی، روزه مسافر عالم حکم، زنای عالم به حرمت، شاهد عالم، شفعه عالم، صدقه به علما، قاعده رجوع جاهل به عالم، نماز آیات عالم، نماز عالم به نجاست، نماز عالم غصب، نوحه بر علما

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه عالم ( فقه ) به زیرصفحه عالم ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 4 : صفحه 429