پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

عالم ( فقه )

وابسته

صدقه ذمی به قسیس، هبه ذمی به قسیس، وصیت ذمی بر قسیس

منابع

  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 22 : صفحه 48
  • ترجمه شرایع الاسلام جلد 1-2 : صفحه 134
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 21 : صفحه (321-322)
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 3 : صفحه 89