پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

اتلاف ( فقه )، احکام شراب

وابسته

ظرف شراب

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 605