پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «زوال تحریم طلاق» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

هدم تحریم طلاق

اعم

احکام طلاق، زوال

اخص

زوال تحریم سه طلاق

وابسته

رجوع از طلاق ( فقه )، طلاق ( فقه )، محلّل ( طلاق )، نکاح مطلقه

منابع

  • الفقه جلد 69 : صفحه 352
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 32 : صفحه 163
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 20 : صفحه 303
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 39 : صفحه 142
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 9 : صفحه 169