پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «شیعه ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

تشیع ( فقه )، خاصه ( فقه )

اعم

مسلمان ( فقه )

اخص

مؤمن ( ایمان ) ( فقه )، مستبصر ( فقه )
به لحاظ فرق ومذاهب:
اسماعیلیه، زیدیه ( فقه )، شیعه دوازده امامی ( فقه )

وابسته

افعال موجب وهن شیعه، اهل تسنن ( فقه )، فقه شیعه، نکاح اهل تسنن با شیعه

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه شیعه ( فقه ) به زیرصفحه شیعه ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید. == منابع ==index.php?catid=50