پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «شک ( تردید )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

تردید ( فقه )، شک ها

اعم

افعال جوانحی ( فقه )

اخص

اشتباه ( تردد )، شک بعد از عزم بر توطن ابدی، شک در تغییر رأی مجتهد، شک در جامع الشرایط، شک در صحت تقلید، شک در عدد تسبیح زهرا(س)، شک در مرگ مرجع، شک در مس میت، وسواس
به لحاظ ابواب فقه:
شک در سیاسات، شک در طهارت، شک در عبادات، شک در معاملات
به لحاظ اعتقاد:
شک در امامت، شک در نبوت
به لحاظ شاک:
شک کثیر الشک ( فقه )، شک وسواسی
به لحاظ متعلق:
شک در آمیزش، شک در ارتداد، شک در اعراض مالک لقطه، شک در اقامت ده روز، شک در بلوغ، شک در بی هوشی، شک در ترکه، شک در جانی، شک در حدث، شک در حدوث فسق امام، شک در خون، شک در رضاع، شک در سفاهت، شک در سفر، شک در شرایط نایب حج، شک در عدالت امام جمعه، شک در قبله، شک در کثیرالشک، شک در کریت آب، شک در مسجدیت محل اعتکاف، شک در مقدمات نماز، شک در نجاست، شک در نیت، شک در وجود حضرت محمد ( ص )، شک در وجود خدا، شک در وطن، شک در یائسگی
به لحاظ محل:
شک بعد فراغ، شک بعد محل، شک در محل
به لحاظ نوع:
تعتعه شاهد، دوران ( فقه )، شبهه ( فقه )

وابسته

احتمال، استقرار شک، سهو ( فقه )، شاک ( فقه )، ظن ( فقه )، علم ( فقه )، عمد ( فقه )، نسیان ( فقه )، یقین ( فقه )

منابع

  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 26 : صفحه 184
  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 45 : صفحه 287
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 122
  • مسائل العویص جلد 125 جزء 75 : صفحه 196
  • مهذب الاحکام جلد 1 : صفحه 424