پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام طهارت، شک ( تردید )

اخص

شک در تأخر طهارت و حدث
به لحاظ انجام فعل:
شک در طهارت بعد از طواف، شک در طهارت در اثنای طواف، شک در طهارت قبل از طواف
به لحاظ زمان شک:
شک بعد طهارت، شک در اثنای طهارت
به لحاظ طهارت حدثی:
شک بین وضوی جبیره و تیمم، شک در تیمم، شک در غسل، شک در وضو
به لحاظ طهارت خبثی:
شک در استبرا، شک در جوشش آب انگور، شک در زوال نجاست، شک در طهارت تبعی اشیاء، شک در نفوذ آب به باطن متنجس
به لحاظ مطهرات:
شک در استحاله، شک در استنجا، شک در اطلاق آب، شک در تبخیر دو سوم آب انگور، شک در طهارت زمین

وابسته

شک در نجاست، طهارت ( فقه )، طهارت آب انگور، طهارت آب وضو، طهارت اعضای وضو، طهارت با خورشید، ظن به حدث، علم به حدث بعد وضو

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 1 : صفحه 333
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 32، 122
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 1 : صفحه 235، 237
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 2 : صفحه 347
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 1 : صفحه 120، 121
  • مهذب الاحکام جلد 1 : صفحه 424
  • مهذب الاحکام جلد 2 : صفحه 140