پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

شهادت ( گواهی )

اخص

شهادت مسلمان برای کافر
به لحاظ ایمان:
شهادت غیر مؤمن، شهادت مؤمن

وابسته

اسلام شاهد، مسلمان ( فقه )

منابع

  • الفقه جلد 86 : صفحه 27
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 41 : صفحه 16
  • ریاض المسائل جلد 9 : صفحه 435
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 11 : صفحه 6، 15، 216
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 2 : صفحه 139
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 14 : صفحه 161