پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

دانه

دانه: تخمک لقاح یافته و رشد کرده گیاهان که می‏تواند منشأ گیاه جدید شود.

عنوان یاد شده به مناسبت در باب زکات و تجارت به کار رفته است.

زکات: بنابر قول مشهور، زمان تعلّق زکات به گندم و جو هنگام بسته و سفت شدن دانه‏های آنها است. 1

تجارت: فروختن خوشه) ر خوشه (، مانند خوشه گندم، جو و برنج قبل از شکل‏گیری و بسته شدن دانه‏های آن صحیح نیست2) ر بدوّ صلاح (.

) ر بذر (

1. جواهر الکلام 77 /24. 2 214 /15.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 579

اصطلاح‌نامه

اعم

غیر جاندار

اخص

به لحاظ تجانس:
دانه غیر متجانس، دانه متجانس
به لحاظ نوع:
بذر، حبّه، دانه انگور، دانه کتان

وابسته

بیع خوشه

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه دانه به زیرصفحه دانه/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 579