پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

تَخمیس: خارج کردن خمس مال) ر خمس (.

منابع

 1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 400

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «خمس ( عمل )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

اعطای خمس، اِخماس، پرداخت خمس، تخمیس، خمس دادن، دفع خمس

اعم

پرداخت، عبادات مالی

اخص

خمس از طریق بانک، خمس بعد از هزینه، خمس به حاکم اسلامی، خمس حق کارمند بعد از مرگ، خمس در مکان غصبی، خمس یارانه
به لحاظ عصر حضور:
خمس در زمان حضور، خمس در زمان غیبت
به لحاظ متعلق:
خمس آلات کسب، خمس ارتفاع قیمت، خمس اسراف در هزینه، خمس اموال مرتد، خمس با اتلاف سود، خمس با خروج از هزینه، خمس باغ، خمس بذر، خمس بلور، خمس پیش خرید کتاب، خمس ترکه، خمس جعل، خمس جهیزیه، خمس جوایز بانکی، خمس حق بازنشستگی، خمس حقوق ماهانه، خمس خسارات دریافتی بیمه، خمس خمس، خمس دارو، خمس دین، خمس رهن، خمس زاید هزینه سال، خمس زکات، خمس زمین، خمس زیور آلات زن، خمس سرمایه، خمس شهریه، خمس صدقه، خمس صرفه جویی از هزینه، خمس صید دریا، خمس طلای مسکوک، خمس عسل، خمس عنبر، خمس عیدی، خمس غنیمت ( عام )، خمس غوص، خمس فائده، خمس کتاب، خمس کفن، خمس کمک هزینه دانشجوئی، خمس کمک هزینه زندگی، خمس گنج ( فقه )، خمس لوازم منزل، خمس مؤنه، خمس ماشین، خمس مال انتقالی غیر معتقد، خمس مال بیمه، خمس مال در شکم حیوان مبیع، خمس مال کودک، خمس مال موصی به، خمس مالین مشتبه التخمیس، خمس مختلط به حرام، خمس مخمس، خمس مشتبه التخمیس، خمس مشک، خمس معدن، خمس مهریه، خمس موقوف، خمس نفقه، خمس هزینه، خمس وام قرض الحسنه، خمس ودیعه حج
به لحاظ مصرف کننده:
خمس برای حج، خمس به اهل تسنن، خمس به بعض مستحق، خمس به بنی امیه، خمس به سید سائل، خمس به غیر مؤمن، خمس به فقیه، خمس به مؤذن، خمس به مستحق، خمس به معتاد، خمس به واجب النفقه
به لحاظ پرداخت:
خمس از عوض، خمس از عین، خمس از قیمت، خمس عین
به لحاظ پرداخت کننده:
خمس انسان دو سر، خمس بر عبد، خمس بر کافر، خمس بر کودک، خمس بر مجنون، خمس بر مولی، خمس فاقد سال، خمس ولی

وابسته

آیه خمس، آیه مباهله ( فقه )، اجبار بر خمس، احتساب خمس، احتساب دین، احکام خمس، استیعاب خمس، اغتیال ( گرفتن مال به نیرنگ )، انکار خمس، بخشش خمس، برائت از خمس، بینه خمس، تاخیرخمس، تارک خمس، تجارت با غیر مخمس، تصرف غیر مخمس، تمایز خمس با مالیات، جهاد با مانع خمس، حیله در خمس، خمس ( عین )، دعوی سیادت، روایات تحلیل، زکات ( عمل )، سال خمسی، سرقفلی ( فقه )، سیادت مادر، شرایط خمس، شک در خمس، شهادت بر شهادت به خمس، شهادت به خمس، ضمان از فقیر، ضمان از مدیون، عدم ابراء ذمه از خمس به مالیات، علم اجمالی به زکات و خمس، فرزند عباس بن علی (ع )، فرزند عقیل بن ابی طالب، فوریت پرداخت خمس، قصد قربت در خمس، موارد خمس، نذر خمس، نصاب خمس، نیت خمس، هزینه ( فقه )، وجوب خمس، وصیت به خمس، وکالت در اخراج خمس، وکالت در خمس

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه خمس ( عمل ) به زیرصفحه خمس ( عمل )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید. == منابع ==magshow.php?kind=153index.php?catid=50

 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 2 : صفحه 65
 • العروة الوثقی (ط.ق) جلد 2 : صفحه 366
 • الفقه جلد 33 : صفحه 357
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 20 : صفحه 10
 • انوار الفقاهة (کتاب الخمس و الانفال) : صفحه 114
 • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 351
 • ترمینولوژی حقوق : صفحه 265
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 16 : صفحه 2
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 29-1 : صفحه 278، 335
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 5 : صفحه 6، 21، 52، 85، 107، 151، 179، 215، 259، 275، 325، 371، 388، 410، 432، 442
 • غنائم الایام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 4 : صفحه 279
 • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 495
 • فرهنگ معارف اسلامی جلد 2 : صفحه 360
 • مجله پژوهشهای قرآنی جلد 3 : صفحه 45
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 4 : صفحه 292
 • مدارک الاحکام فی شرح شرائع الاسلام جلد 5 : صفحه 359
 • مستند الشیعة فی احکام الشریعة جلد 10 : صفحه 5
 • معجم فقه الجواهر جلد 2 : صفحه 443
 • مهذب الاحکام جلد 11 : صفحه 374