پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

خمس ( عمل )

وابسته

خمس به فقیه، خمس در زمان حضور، زمان غیبت امام ( ع )، متولی خمس

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه خمس در زمان غیبت به زیرصفحه خمس در زمان غیبت/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الفقه جلد 33 : صفحه 435
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3 : صفحه 56
  • مهذب الاحکام جلد 11 : صفحه 473