پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

حج اکبر: در برابر حج اصغر.

عنوان حج اکبر بر تمامی اقسام حج، اعم از تمتّع) ر حج تمتّع (، قران) ر حج قران (و افراد) ر حج افراد (اطلاق می‏گردد؛ در برابر حج اصغر که بر عمره مفرده) ر عمره مفرده (اطلاق می‏شود. 1

1. فقه القرآن 322 /1؛ ملاذ الاخیار 486 /8.

منابع

 1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 217

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «حج ( عام )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

حج اکبر

اعم

حج ( اعم )

اخص

حج اجباری، حج با شتر نجاست خوار، حج باطل، حج بعد از عمره تمتع مستحب، حج غیر نیابتی
به لحاظ اعمال حج:
حج با احرام سال قبل، حج بدون احرام، حج تارک احرام
به لحاظ جنسیت حج گزار:
حج خنثی، حج زن، حج مرد
به لحاظ حالات حج گزار:
حج پیاده، حج سواره
به لحاظ حج گزار:
حج بیمار، حج صروره، حج عبد، حج عجمی، حج مدیون، حج معتاد، حج معسر، حج ممنوع الحج، حج نایب حج
به لحاظ دین:
حج اهل تسنن، حج کافر
به لحاظ شرایط وجوب:
حج از طریق باج به ظالم، حج با بیت المال، حج با خمس، حج با زکات، حج با سفر دریایی، حج با سفر هوایی، حج با ضرر، حج با کسب استطاعت در راه، حج با مال پدر، حج با مال حرام، حج با مال غیر، حج با مال فرزند، حج با مال مشتبه، حج با مرکب غصبی، حج با منع از یک راه، حج بدون زاد و راحله، حج بذلی، حج حرجی، حج غافل از استطاعت، حج فاقد شرایط، حج قبل از ادای حق واجب
به لحاظ غیر مکلف:
حج کودک، حج مجنون
به لحاظ مانع:
حج محصور، حج مصدود
به لحاظ محل احرام:
حج بلدی، حج میقاتی
به لحاظ محل زند گی حاجی:
حج آفاقی، حج مجاور مکه، حج مکی
به لحاظ منوب عنه:
حج از ضعیف، حج از غیر مستطیع، حج از مجنون، حج از مستطیع، حج از میت
به لحاظ نوع حج:
حج إفراد، حج تمتع ( عام )، حج عقوبتی، حج قران، حج نیابتی
به لحاظ وجوب و استحباب:
حج مستحب، حج واجب

وابسته

آیه حج ( فقه )، اخلال در حج، ارتداد اثنای حج، ارکان حج، استطاعت استیجاری، امنیت درحج، تعیین حج، تقدیم زکات بر حج، تکرار حج، جمع بین حج و عمره، جمع بین دو حج، چاه زمزم، حجر الاسود، حصر حج، حطیم، حیض اثنای حج، خمس ودیعه حج، ذکر در حج، زیادی درحج، سجده بعد از حج، شرایط حج، ضمان وصی، طهارت در حج، عجز از حج، عدول از حج، عمره، قربانی مشترک در حج، کعبه، ماه‌های حج، مبادرت به مقدمات حج، مرگ در حج، مکروهات حج، میقات حج، نسیان مستحبات حج، نماز قبل از حج، وقت حج، وقف بر حج

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه حج ( عام ) به زیرصفحه حج ( عام )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • الانتصار : صفحه 232
 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 2 : صفحه 161
 • الکافی فی الفقه : صفحه 190
 • المقنع : صفحه 215
 • المقنعة : صفحه 383
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 17 : صفحه 23
 • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 370
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 17 : صفحه 214، 229، 248، 273، 279
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 18 : صفحه 2
 • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 217
 • فقه الرضا : صفحه 214
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 6 : صفحه 4
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 2 : صفحه 191
 • مهذب الاحکام جلد 12 : صفحه 5، (11-14)، 20، 50، 106، 111