پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

اهل فضل: صاحبان فضیلت و شرف در پرتو برخورداری از خرد، دانش و عمل صالح.

از آن به مناسبت در باب‌های طهارت، صلات، زکات و وکالت سخن گفته شده است.

استحباب قرار گرفتن اهل فضل در صف اول نماز جماعت 1، اختصاص سهم بیشتر به آنان از میان مستحقان زکات 2 و گرفتن وکیل در منازعات برای اهل فضل 3 و کراهت نداشتن تکرار نماز میّت در صورتی که مرده، از اهل فضل باشد 4، از احکام آن است.

در استحباب یا عدم جواز بیش از پنج تکبیر در نماز میّت، در صورتی که از اهل فضل باشد، اختلاف است. 5

تزیین قبر، ساختن بنا بر آن و تجدید بنای آن مکروه است، مگر آن که میّت اهل فضل و شرف باشد. 6

1 - جواهر الکلام 13 264.

2 - 15 427.

3 - 27 392.

4 - 12 103.

5 - التنقیح (الطهارة) 9 70 - 71.

6 - منهاج الصالحین (خویی) 1 89.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 735

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «اهل فضل ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

اولوالاحلام، اولوالنهی، ذو فضل ( فقه )

اعم

اهل شرف ( فقه )

اخص

اهل تقوا ( فقه )، اهل علم ( فقه )

وابسته

زکات به اهل فضل، نماز میت اهل فضل، وکالت اهل شرف

منابع

  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 735