پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «وکالت اهل شرف» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

وکالت ذوی المروات

اعم

وکالت ( فقه )

وابسته

اهل شرف ( فقه )، اهل فضل ( فقه )

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 4 : صفحه 377
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 735