پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

حکم: حکم اعانت بر حسب اختلاف موارد پنج قسم است:

2. مستحب: قلمرو اعانت مستحب بسیار گسترده و در قرآن 2 و روایات 3 به آن بسیار سفارش شده است که از مجموع آن‌ها بر می‌آید که اعانت بر هر کاری که محبوب و مطلوب خداوند متعال است - مانند بر آوردن حاجت مؤمن و کمک کردن به نیازمندان - مستحب است.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 558

اصطلاح‌نامه

اعم

اعانت ( فقه )، مستحبات ( فقه )

اخص

اعانت مؤمن، اعانت مجاهد، اعانت مسافر، اعانت مهمان هنگام ورود

وابسته

اعانت حرام، اعانت مباح، اعانت مکروه، اعانت واجب

منابع

  • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 4 : صفحه 123
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 557