پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

اعانت مستحب، معروف ( فقه )

وابسته

عدم کمک مؤمن، مؤمن ( ایمان ) ( فقه )

منابع

  • الفتاوی المیسرة : صفحه 378
  • حواریات فقهیه : صفحه 290