پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

حکم: حکم اعانت بر حسب اختلاف موارد پنج قسم است:

3. مکروه: اگر غایت اعانت (چیزی که اعانت بر آن صورت گرفته است) مکروه و اعانت کننده قصد تحقّق آن را داشته باشد، اعانت کراهت دارد مانند کمک به حاکم ستمگر به مانند دوختن لباس برای او.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 558

اصطلاح‌نامه

اعم

اعانت ( فقه )

اخص

اعانت در غسل، اعانت در وضو، اعانت مهمان وقت خروج

وابسته

اعانت حرام، اعانت مباح، اعانت مستحب، اعانت واجب، مکروهات

منابع

  • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 4 : صفحه 123
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 557