پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

اقسام: اذان به اذان اعلام و اذان نماز تقسیم می‌شود. اذان نماز نیز یا اذان نماز جماعت است یا اذان نماز فرادا.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 328

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «اذان نماز» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

اذان إعظام

اعم

اذان، مقدمات نماز

اخص

اذان در اعاده نماز، اذان در تنگی وقت، اذان نماز جهری
به لحاظ ادا و قضا:
اذان نماز ادا، اذان نماز قضا
به لحاظ نماز جماعت:
اذان نماز جماعت، اذان نماز فرادی
به لحاظ نماز واجب:
اذان نماز مستحب، اذان نماز واجب

وابسته

اجاره مؤذن، اجتماع اذان، اذان اعلان، اقامه بدون اذان نماز، اقامه نماز( مقابل اذان )، تعیین نماز در اذان، شک در اذان اعلان، شک در اذان و اقامه، شنیدن اذان نماز، فاصله اذان با نماز، فاصله بین اذان و اقامه، فاصله مکانی بین اذان و نماز، قصد قربت در اذان، کیفیت نماز، گرفتن اجرت، نماز ( فقه )، نیابت در اذان، نیت نماز در شنیدن اذان

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه اذان نماز به زیرصفحه اذان نماز/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 9 : صفحه 36
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 328
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 5 : صفحه 538
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 3 : صفحه 464
  • مهذب الاحکام جلد 6 : صفحه 16، 62