پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام اذان، قصد قربت در عبادت

وابسته

اذان اعلان، اذان بدون قصد قربت، اذان به قصد قربت، اذان نماز، شرایط اذان

منابع

  • مستمسک العروة الوثقی جلد 5 : صفحه 539
  • مهذب الاحکام جلد 6 : صفحه 19، 61، 68