پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام اذان، نیابت در عبادت بدنی

وابسته

اذان، اذان اعلان، اذان نماز

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 9 : صفحه 74، 75
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 5 : صفحه 614
  • مهذب الاحکام جلد 6 : صفحه 98