عملکردها

طریقیت

از دانشنامه علوم اسلامی

نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ مهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۳:۱۸ توسط Hashemi (بحث | مشارکت‌ها) (۱ نسخه واردشده)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
رده‌ها
(برای دیدن زیررده‌ها
بر روی "◄" کلیک کنید)

توضیح مفهومی

طریقیت : طریق بودن قطع و اماره برای کشف حکم واقعی

طریقیت، به معنای طریق و راه بودن قطع و اماره برای کشف واقع و نشان دادن حکم واقعی به مکلف است.

توضیح:

جمهور اصولیون شیعی بر این باورند که خداوند در عالم واقع ـ لوح محفوظ ـ احکامی دارد که در حق همگان ثابت است.

برای رسیدن به واقع و احکام واقعی، راه‌ها و اسبابی وجود دارد، هم چون قطع و ظن معتبر (اماره) که صفت طریقیت به واقع را دارند، هر چند طریقیت قطع، ذاتی بوده (بنا به نظر مشهور اصولی‌ها) و طریقیت ظن، غیر ذاتی و جعلی است.

نکته اول:

طریقیت قطع به واقع، تام و کامل است، ولی طریقیت ظن، ناقص بوده و شارع تعبداً در مورد امارات و ظنون معتبر، آن را کامل نموده است.

نکته دوم:

صفت طریقیت، گاهی مورد توجه قرار نمی‌گیرد ـ در موارد قطع طریقی ـ و گاهی مورد توجه مستقل قرار می‌گیرد ـ در موارد قطع موضوعی طریقی.

منابع

 1. اصول الفقه جلد 2 : صفحه 42
 2. اصطلاحات الاصول : صفحه 138
 3. فرائد الاصول جلد 1 : صفحه 3
 4. المحصول فی علم الاصول جلد 3 : صفحه 20
 5. دروس فی علم الاصول جلد 1 : صفحه 172
 6. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «طریقیت» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

طریقیت صرف، طریقیت محض، کاشفیت ( اصول فقه )

اخص

تکالیف موهوم، طریقیت ذاتی، طریقیت عرضی، طریقیت قطع

وابسته

ادله، سببیت ( امارات )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه طریقیت به زیرصفحه طریقیت/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • آراؤنا فی اصول الفقه جلد 1 : صفحه 22، 122
 • اجود التقریرات جلد 2 : صفحه 12، 224
 • اصطلاحات الاصول : صفحه 138
 • اصول الفقه جلد 2 : صفحه 4، 27، 42
 • الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 3 : صفحه 10
 • المحصول فی علم الاصول جلد 1 : صفحه 428، 432
 • المحصول فی علم الاصول جلد 3 : صفحه 20
 • المحصول فی علم الاصول جلد 4 : صفحه 89
 • المحکم فی اصول الفقه جلد 3 : صفحه 19، 83
 • بحوث فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 162
 • تهذیب الاصول جلد 2 : صفحه 72
 • حقایق الاصول جلد 1 : صفحه 225
 • دروس فی علم الاصول جلد 1 : صفحه 172
 • شرح اصول فقه جلد 2 : صفحه 109، 112
 • فرائد الاصول جلد 1 : صفحه 3، 41، 43، 257
 • کفایة الاصول : صفحه 538
 • مقالات اصولی : صفحه 82
 • نهایة الافکار جلد 4 جزء -2 : صفحه 174
 • نهایة الافکار جلد 4-2 : صفحه 174