عملکردها

ادله قطعی

از دانشنامه علوم اسلامی

نسخهٔ تاریخ ‏۱۶ مهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۵:۴۰ توسط Hashemi (بحث | مشارکت‌ها) (۱ نسخه واردشده)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

توضیح مفهومی

ادله قطعی : دلایل اثبات حکم شرعی به صورت قطعی

ادله قطعی، ادله‌ای است که سبب قطع به حکم شرعی واقعی می‌گردد؛ به بیان دیگر، به راه‌های متعارف و مورد قبول شارع که موجب قطع به احکام شرعی واقعی گردیده و بر فقیه لازم است در صورت عدم معارض، طبق مدلول آنها حکم دهد، ادله قطعی گفته می‌شود، مانند: نص کتاب، خبر متواتر، اجماع محصل، ادله عقلی قطعی (مستقلات عقلی) و یا ادله ظنی همراه با قرائن قطعی. این ادله، به دلیل قطع آور بودن، به حکم عقل، حجت است.

منابع

 1. دروس فی علم الاصول جلد 1 : صفحه 72
 2. التعارض و الترجیح بین الادلة الشرعیة جلد 1 : صفحه 131
 3. التعارض و الترجیح بین الادلة الشرعیة جلد 1 : صفحه 104
 4. التعارض و الترجیح بین الادلة الشرعیة جلد 1 : صفحه 101
 5. الوجیزفی اصول الفقه : صفحه 21
 6. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «ادله قطعی» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

دلیل قطعی، دلیل یقینی

اعم

ادله

وابسته

امارات ( اصول فقه )، تعارض ادله قطعی، تعارض دلیل قطعی وظنی، قطع ( اصول فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه ادله قطعی به زیرصفحه ادله قطعی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • التعارض و الترجیح بین الادلة الشرعیة جلد 1 : صفحه 101، 104، 131
 • المحصول فی علم اصول الفقه جلد 5 : صفحه 399
 • المعالم الجدیدة للاصول : صفحه 109
 • الوجیزفی اصول الفقه : صفحه 21
 • بحوث فی علم الاصول جلد 7 : صفحه 232
 • بحوث مقارنة فی الفقه الاسلامی و اصوله جلد 1 : صفحه 373
 • دروس فی علم الاصول جلد 1 : صفحه 72، 169، 195
 • دروس فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 54
 • عدة الاصول (ط.ق) جلد 1 : صفحه 121
 • علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید : صفحه 189