پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

آداب نماز میت ( فقه )، واجبات نماز

اخص

اذن ولی در نماز میت، ارکان نماز میت، استقبال در نماز میت، اسلام میت، ایمان نمازگزار، پشت خواباندن میت، پوشش عورت میت، تعیین میت، تقدیم حنوط بر نماز، تقدیم غسل میت، تقدیم کفن، حضور میت، طمانینه در نماز میت، عدم بلندی بین میت و نماز گزار، عدم حایل بین میت و نمازگزار، عدم فاصله نمازگزار از میت، گذاشتن سر میت سمت راست، موالات در نماز میت

وابسته

بلوغ میت، بلوغ نمازگزار میت، پای میت، ذکوریت نمازگزار میت، زیادی نمازگزار میت، شرایط نماز میت، شهادتین نماز میت، طهارت نمازگزار میت، عدد نماز گزار میت، نماز میت با جهل به جنسیت

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 83
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 12 : صفحه 65
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 2 : صفحه 439
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 4 : صفحه 242
  • مهذب الاحکام جلد 4 : صفحه 137