پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «گاو ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

بقر

اعم

انعام، دیه ( خاص )

اخص

گاو ثنّیه، گاو نجاست خوار، گاومیش
به لحاظ اهلی:
گاو اهلی
به لحاظ جنسیت:
گاو ماده، گاو نر
به لحاظ رنگ:
گاو سرخ، گاو سیاه

وابسته

ادرار گاو، استبراء گاو، تصریه گاو، زکات گاو، شیر گاو، طهارت آب چاه از گاو، گاو سوار، مسابقه با گاو، نصاب گاو، نیم خورده حلال گوشت

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه گاو ( فقه ) به زیرصفحه گاو ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 2 : صفحه 13
  • المباحث الفقهیة فی شرح الروضة البهیة جلد 30 : صفحه 164
  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 8 : صفحه 158
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 315
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 29 : صفحه 3
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 5 : صفحه 3، 9، 19، 145، 393
  • مجموعه قوانین جزائی جلد 2 : صفحه 41
  • مهذب الاحکام جلد 11 : صفحه 47