پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

واحد کلی : صفت برای عنوان جامع آحاد خارجی

واحد کلی، مقابل واحد شخصی، واحدی است که قابلیت صدق بر افراد متعدد را دارد، مانند: نماز در خانه غصبی که افراد متعدد دارد، و در عین حال واحد است.

در این که آیا واحد کلی، در بحث اجتماع امر و نهی داخل است یا این که این بحث به واحد شخصی اختصاص دارد، اختلاف است؛ بیشتر اصولی‌ها گفته‌اند: منظور از واحد، واحد در وجود است، چه آن وجود کلی باشد چه شخصی؛ فقط شرط است که آن واحد کلی، محل برخورد دو عنوان باشد، مانند فعل واحدی که هم نماز است و هم غصب خانه دیگری.

بعضی از اصولی‌ها فقط واحد کلی را در محل نزاع داخل دانسته و واحد شخصی را از بحث خارج می‌دانند.

منابع

  1. نهایة الافکار جلد 1,2 : صفحه 408
  2. اصول الفقه جلد 1 : صفحه 291
  3. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

اعم

واحد ( اصول فقه )

اخص

واحد جنسی ( اصول فقه )، واحد صنفی، واحد نوعی ( اصول فقه )

وابسته

واحد شخصی ( اصول فقه )

منابع

  • اصول الفقه جلد 1 : صفحه 291
  • نهایة الافکار جلد 1,2 : صفحه 408