پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

واجب عینی ( اصول فقه ) : فعل واجب بر همه مکلفان مورد خطاب، به طور مستقل

واجب عینی، مقابل واجب کفایی، عملی است که بر تمام مکلفان واجب می‌باشد، به گونه‌ای که با انجام دادن بعضی، از عهده دیگران ساقط نمی‌گردد، مانند: نمازهای یومیه و روزه ماه رمضان.

نکته:

گفته شده اطلاق صیغه ' افعل ' اقتضا می‌کند که واجب عینی باشد، زیرا عقل حکم می‌کند با انجام عمل توسط یک یا چند شخص، تکلیف از دیگران ساقط نمی‌گردد و امتثال امر لازم است.

منابع

 1. شرح اصول فقه جلد 1 : صفحه (201-202)
 2. اصول الفقه جلد 1 : صفحه (81-82)
 3. اصطلاحات الاصول : صفحه 275
 4. تحریرالمعالم : صفحه 59
 5. اصول الفقه الاسلامی جلد 1 : صفحه 60
 6. فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول : صفحه 368
 7. تهذیب الاصول جلد 1 : صفحه 81
 8. علم اصول الفقه و خلاصة التشریع الاسلامی : صفحه 108
 9. تقریرات اصول جلد -2 : صفحه (71-72)
 10. مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه : صفحه 47
 11. سیری کامل در اصول فقه جلد 6 : صفحه (347-348)
 12. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «واجب عینی ( اصول فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

واجب شخصی

اعم

واجب ( اصول فقه )

اخص

واجب عینی تسبیبی، واجب عینی مباشری

وابسته

اصالت عینیت واجب، واجب کفایی ( اصول فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه واجب عینی ( اصول فقه ) به زیرصفحه واجب عینی ( اصول فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • اصطلاحات الاصول : صفحه 275
 • اصول الاستنباط : صفحه 84
 • اصول الفقه الاسلامی جلد 1 : صفحه 60
 • اصول الفقه الاسلامی : صفحه 60
 • اصول الفقه جلد 1 : صفحه 71، (81-82)، 85، 95
 • اصول الفقه : صفحه 46
 • الاحکام فی اصول الأحکام جلد 1 : صفحه 88
 • الذریعة الی اصول الشریعة جلد 1 : صفحه 196
 • الذریعة الی اصول الشریعة جلد 2 : صفحه 89
 • القواعد و الفوائد جلد 2 : صفحه 33
 • المحصول فی علم اصول الفقه جلد 2 : صفحه 185
 • المحصول فی علم الاصول جلد 1 : صفحه 371
 • المحصول فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 133
 • المحکم فی اصول الفقه جلد 1 : صفحه 381، 390
 • انوار الاصول جلد 1 : صفحه 301، 302، 514
 • بحوث فی الاصول جلد -1 : صفحه 64
 • تحریرالمعالم : صفحه 59
 • تسدید الاصول جلد 1 : صفحه 385
 • تقریرات اصول جلد -2 : صفحه (71-72)
 • تهذیب الاصول جلد 1 : صفحه 81، 366
 • دروس فی علم الاصول جلد 1 : صفحه 242
 • سیری کامل در اصول فقه جلد 6 : صفحه (347-348)
 • شرح اصول فقه جلد 1 : صفحه 167، (201-202)
 • علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید : صفحه 68
 • علم اصول الفقه و خلاصة التشریع الاسلامی : صفحه 108
 • فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول : صفحه 368
 • فوائد الاصول جلد 1 : صفحه 235
 • مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه : صفحه 47
 • محاضرات فی اصول الفقه جلد 4 : صفحه 51
 • معارج الاصول : صفحه 75
 • نهایة الاصول : صفحه 229