پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

واجب ( اصول فقه )

وابسته

واجب حالی، واجب فعلی

منابع

  • اصطلاحات الاصول : صفحه 261، 276
  • اصول الفقه جلد 1 : صفحه 262
  • شرح اصول فقه جلد 1 : صفحه 193