پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

واجب ( اصول فقه )

وابسته

واجب استقبالی

منابع

  • آراؤنا فی اصول الفقه جلد 1 : صفحه 147