پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «ناظر ( نگاه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

نگاه کننده

اعم

انسان ( فقه )

اخص

به لحاظ عقد:
ناظر وصی، ناظر وقف ( فقه )
به لحاظ گناه:
ناظر شطرنج، ناظر قتل

وابسته

سرقت از پیش ناظر، منظور الیه، نگاه به نامحرم

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه ناظر ( نگاه ) به زیرصفحه ناظر ( نگاه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 1 : صفحه 420
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 12 : صفحه 32
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 14 : صفحه 59