پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

مستحبات ( فقه )

اخص

آب پاشی در ِخانه، آمیزش در مکان پوشیده، خوردن ولیمه عروسی، در آوردن کفش عروس، زفاف در شب، طلب فرزند صالح، گذاشتن دست بر پیشانی عروس، ولیمه عروسی ( فقه )
به لحاظ ذکر:
آمین وقت دعا، تسمیه ( گفتن بسم الله )، دعا در آمیزش، دعا قبل از آمیزش، نماز قبل از آمیزش
به لحاظ طهارت:
شستن پای زوجه، طهارت هنگام زفاف، وضو برای آمیزش، وضو در شب زفاف

وابسته

خوردن شاباش عروسی، گرفتن شاباش عروسی، منع عروس از خوردنی‌های خاص، نکاح ( عقد )

منابع

 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 5 : صفحه 92
 • المباحث الفقهیة فی شرح الروضة البهیة جلد 17 : صفحه 24
 • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 3 : صفحه 3
 • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه (238-239)
 • ترجمه تحریرالوسیله جلد 3 : صفحه 425
 • جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع جلد 4 : صفحه 134
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 12 : صفحه 16
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 29 : صفحه 46
 • ریاض المسائل جلد 6 : صفحه 353
 • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 2 : صفحه 267
 • قواعدالاحکام جلد 3 : صفحه 5
 • کشف اللثام (ط.ج) جلد 7 : صفحه 14، 15
 • مبانی العروة الوثقی (کتاب المضاربه و المساقات) جلد 1 : صفحه 16
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 7 : صفحه 25
 • مستمسک العروة الوثقی جلد 14 : صفحه 8
 • مهذب الاحکام جلد 24 : صفحه (21-22)، 27، 29