پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

مجرای برائت : مورد صلاحیت دار برای جریان یافتن اصل برائت در آن

مجرای برائت، به معنای محل جریان اصل برائت می‌باشد، و آن در جایی است که در اصل تکلیف شک وجود دارد. این شک گاهی ناشی از شک در حکم است ـ شبهه حکمی ـ و گاهی ناشی از شک در موضوع ـ شبهه موضوعی ـ، و منشأ شک در شبهه حکمی، یا فقدان نص یا اجمال نص و یا تعارض دو یا چند نص می‌باشد.

مجرای برائت عقلی (قبح عقاب بلا بیان) نیز هم چون برائت شرعی (رفع ما لایعلمون) شک در تکلیف است، با این تفاوت که شک در تکلیف، در برائت عقلی، یا ناشی از نبود نص و یا ناشی از نرسیدن نص به مکلف است.

منابع

 1. فوائد الاصول جلد 3 : صفحه 328
 2. مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه : صفحه (288-289)
 3. المحصول فی علم الاصول جلد 3 : صفحه 13
 4. اصول الاستنباط : صفحه (205-206)
 5. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «مجرای برائت» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

مجاری برائت، مجرای اصل برائت، مورد برائت

اعم

مجاری اصول عملی

اخص

مجرای برائت شرعی، مجرای برائت عقلی

وابسته

اسباب عقلایی، اصل برائت ( اصول فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه مجرای برائت به زیرصفحه مجرای برائت/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • جلد 3 : صفحه 377
 • اجود التقریرات جلد 1 : صفحه 119
 • اجود التقریرات جلد 2 : صفحه 199، 200، 202، 214، 223، 225، 227، 295، 326، 327، 343
 • اصول الاستنباط : صفحه (205-206)، 209
 • اصول الفقه جلد 2 : صفحه 242
 • الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 1 : صفحه 119
 • الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 3 : صفحه 41، 152
 • الفوائد الحائریة : صفحه 239، 245، 248، 254، 417
 • المحصول فی علم الاصول جلد 3 : صفحه 13، 15، 432
 • المحکم فی اصول الفقه جلد 4 : صفحه 426
 • المعالم الجدیدة للاصول : صفحه 187
 • الوافیة فی اصول الفقه : صفحه 186
 • انوار الاصول جلد 1 : صفحه 173
 • انوار الاصول جلد 3 : صفحه 79، 81، 85، 149، 161
 • بحوث فی الاصول جلد -1 : صفحه 118
 • بحوث فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 104
 • بحوث فی علم الاصول جلد 5 : صفحه 433
 • تسدید الاصول جلد 2 : صفحه 169، 242، 243، 263، 264
 • تهذیب الاصول جلد 2 : صفحه 325، 395
 • دروس فی علم الاصول جلد 1 : صفحه 396
 • دروس فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 307، 340، 425، 434
 • علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید : صفحه 21، 107، 154، 257، 258، 275، 276، 286
 • فرائد الاصول جلد 2 : صفحه 524
 • فوائد الاصول جلد 3 : صفحه 328، 360، 388، 397، 416، 422، 436، 440
 • فوائد الاصول جلد 4 : صفحه 150، 151، 207
 • مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه : صفحه (288-289)
 • محاضرات فی اصول الفقه جلد 3 : صفحه 169
 • محاضرات فی اصول الفقه جلد 4 : صفحه 425
 • مصباح الاصول جلد 2 : صفحه 249، 253، 279، 323، 426
 • مصباح الاصول جلد 3 : صفحه 207
 • منتقی الاصول جلد 4 : صفحه 494
 • منتقی الاصول جلد 5 : صفحه 240، 248
 • منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة جلد 5 : صفحه 152